Esma Hanım Türbesi

Esma Hanım Türbesi

Cemil Baba Mezarlığı’nın köşesinde yer alıyor. 1890’da Ali Saip Paşa’nın annesi Esma Hanım adına yaptırılmıştır. Sekizgen planlı yapının üzeri soğan kubbeyle örtülmüştür.

Esma Hanım Türbesi (1890)

Bahçelievler mahallesinde bulunan Talas mezarlığının içerisinde yer alan ve Ali Saib Paşa'nın annesi olan Esma Hanım'ın türbesi tamamen kesme taştan inşa edilmiştir.Sekizgen planlı,üzeri asker miğferine benzeyen bir kubbe ile örtülmüştür. İki bölüm halinde sekiz satırlık bir kitabesi vardır. Kitabe süslü bir çerçeve içine alınmış bu çerçevenin üstünde nebati kabartma motifleri bulunmaktadır. Kitabenin okunuşu şöyledir:“ Rahmet-i endüz-i ezel Hazret-i Esma hanım Mihriban-ı mader-i ismetidir Saib Paşa Bu Cihandan iki yüz seksen iki selinde el çekip kırdı nihan      hane-i kabri meva Zade-i ismet-i serasker-i Saib-i himmet  üstüne türbe yapıp ruhunu itti ihya   Bi bedel yazdı  bu tarih-i sülü muhtar yaptı nev türbe-i aliya  Ali Saib Paşa 1307”    Türbe içinde taştan yapılmış, baş ve yan tarafları rozet işlemeli bir büyükçe mezar bulunmaktadır.

Copyright © 2020 . Tüm Hakları Saklıdır.