Talas Rüştiye Mektebi Talas Kütüphanesi

Talas Rüştiye Mektebi Talas Kütüphanesi

1869 Tarihli Rüştiye Mektebi ( Ortaokul ) , 1999 yılında yeniden restore edilerek bir kütüphaneye dönüştürülmüş.
Talas Rüştiye (Ortaokul) mektebi, iki katlı bir bina. Bodrum ve üstündeki zemin kattan oluşuyor, bu yüzden bakıldığında tek katlı olarak algılanıyor. Sevimli bir bina. Kesme taştan inşa edilmiş. Düz toprak damlı yapılmış. Kuzeyde bulunan girişi bir antreye açılıyor. Antrenin iki tarafında iki küçük odası var. Toplam on bir penceresi bulunuyor.Talas Rüştiye Mektebi Bana göre binanın en önemli kısmı, kitabesi. Çok şey anlatan bu kitabe, restorasyon öncesinde başka bir yerdeymiş. Çalışmalar sırasında bulunduğu yerden alınarak ait giriş kapısı üzerine konulan kitabede bakın neler yazılmış;

Bütün çocukları cahillikten kurtarmak amaç oldu.
Rüştiye mektebi yapıldı, bütün çocuklar mutlu oldu.
Şahlar şahı eğitim sever Sultan Aziz Han,
Hoca atadı, yöre halkı muradına erdi.

Talas’lı hayır sahipleri büyük katkılarda bulundu.
Bu okul bin iki yüz seksen altıda açıldı.
1286 = 1869

Copyright © 2020 . Tüm Hakları Saklıdır.